Tin bất động sản

Quyền sử dụng đất là gì? 

Decor title

Quyền sử dụng đất là gì? Hiện nay có những loại quyền sử dụng đất nào? Trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng đất, nhà nước ra sao? Hãy cùng tìm hiểu lời giải chi tiết cho các vấn đề này qua bài viết dưới đây. 

1. Định nghĩa về quyền sử dụng đất

Khi tìm hiểu về luật đất đai, nhiều khách hàng thường thắc mắc rằng quyền sử dụng đất là gì. Khái niệm này được hiểu là quyền của các chủ thể được khai thác chức năng, hưởng lợi tức, hoa lợi từ việc sử dụng đất do Nhà nước cho thuê, giao hoặc chuyển giao từ các chủ thể khác qua hình thức cho thuê, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, tặng cho, kế thừa… 

Chủ sở hữu là người có quyền sử dụng đất hợp pháp. Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng, những người này có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng cho chủ thể, cá nhân khác bằng một số hình thức cụ thể. Lúc này, người sử dụng mới có toàn quyền sử dụng đất theo đúng chức năng của mảnh đất. 

>>>Xem thêm: Bán đất nền Phú Quốc

quyền sử dụng đất là gì

Quyền sử dụng đất là gì là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm

2. Các loại quyền sử dụng đất

Bên cạnh quyền sử dụng đất là gì, khách hàng cũng cần tìm hiểu các loại quyền sử dụng đất. Điều này giúp chủ sở hữu khai thác đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 

2.1. Quyền sở hữu đất

Mọi cá nhân, pháp nhân sử dụng đất đều có quyền chiếm hữu (phải có chiếm hữu thì mới sử dụng được) và quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu người sử dụng đất không có quyền sở hữu với tài sản thì không có quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng, cho… quyền sử dụng đất. 

2.2. Quyền sử dụng đất thuê

Các cá nhân, tổ chức kinh tế, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Tài sản trên đất được xây dựng hợp pháp theo đúng quy định của nhà nước
 • Dự án đầu tư đã được chấp thuận, phê duyệt; đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng kế hoạch chi tiết

quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất cho thuê được Nhà nước quy định rõ trong các văn bản luật

2.3. Quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu số

Theo điều 40 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các cá nhân, hộ gia đình là người đồng bào thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất chỉ được quyền tặng, cho quyền sử dụng đất nếu đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đất đã sử dụng sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất
 • Được UBND nơi cấp đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn thị trấn, phường, xã để đến nơi khác sinh sống; không còn khả năng lao động hoặc chuyển sang làm nghề khác

2.4. Quyền sử dụng đất của doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần được quy định rõ ràng tại Điều 174 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể:

 • Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của mình, quyền sử dụng đất
 • Cho thuê tài tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của mình, quyền sử dụng đất
 • Tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư xây dựng các công trình phúc lợi chung; tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước
 • Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của mình, quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam
 • Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của mình, quyền sử dụng đất

>>>Tham khảo thêm: Bất động sản Phú Quốc

tìm hiểu về quyền sử dụng đất

Doanh nghiệp sử dụng đất do Nhà nước giao và có thu tiền sử dụng đất có quyền và trách nhiệm rõ ràng

3. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng đất

Điều 166 Luật Đất đai năm 2013 quy định chung về quyền của người sử dụng đất như sau:

 • Được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Hưởng kết quả đầu tư, thành quả lao động trên đất
 • Hưởng lợi ích do các công trình Nhà nước phục vụ việc cải tạo, bảo vệ đất
 • Được Nhà nước bảo hộ khi có người khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp
 • Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định
 • Khởi kiện, tố cáo, khiếu nại các hành vi vi phạm quyền sử dụng đất

Về trách nhiệm, người sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Sử dụng đất đúng mục đích, đúng phạm vi
 • Kê khai, làm thủ tục đầy đủ khi cho thuê, chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất…
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính
 • Bảo vệ đất
 • Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường
 • Giao lại đất khi hết hạn sử dụng hoặc Nhà nước có quyền định thu hồi đất

quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được quyền hưởng kết quả, thành quả lao động trên đất

4. Quyền và trách nhiệm của nhà nước

Các quyền của Nhà nước đối với đất đai được quy định từ Điều 13 – Điều 21 Luật Đất đai năm 2013:

 • Quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai
 • Quyết định quyền sử dụng đất
 • Quyết định thời gian sử dụng đất
 • Quyết định trưng dụng, thu hồi đất
 • Trao quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức
 • Quyết định giá đất
 • Quyết định chính sách tài chính về đất
 • Quy định quyền và nghĩa vụ về đất của người sử dụng đất

Bên cạnh đó, Luật Đất đai cũng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước về quyền sử dụng đất như sau:

 • Hệ thống cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ địa phương đến trung ương
 • Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc quản lý đất đai
 • UBND các cấp quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền được quy định trong Luật Đất đai 2013
 • Các đơn vị liên quan có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước về đất đai

>>>Tìm hiểu thêm: Đất thổ cư Phú Quốc

Định nghĩa về quyền sử dụng đất

Luật Đất đai cũng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước về quyền sử dụng đất

5. Tương lai của quyền sử dụng đất

Tương lai của quyền sử dụng đất đang chịu sự đổi mới và thách thức đặt ra bởi nhiều yếu tố, từ biến đổi khí hậu đến sự phát triển đô thị và tiến triển công nghiệp. Trước tiên, các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang tạo ra áp lực lớn đối với việc duy trì và quản lý đất. Bền vững trong sử dụng đất trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, với việc tập trung vào việc tái tạo đất, giảm chất lượng đất và tạo ra các khu vực xanh hơn để bảo vệ môi trường.

Mặt khác, sự tăng trưởng dân số, phát triển đô thị đặt ra thách thức về quản lý đất đai và cơ sở hạ tầng. Quy hoạch đô thị phải điều chỉnh để đảm bảo sự cân bằng giữa sự phát triển và bảo vệ những khu vực quan trọng. Công nghiệp và công nghệ ngày càng phát triển cũng tạo ra sự đổi mới trong cách chúng ta sử dụng đất, với sự xuất hiện của các khu vực công nghiệp mới, sự gia tăng của các khu vực số.

Chính sách và quy định pháp luật sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của quyền sử dụng đất. Các quốc gia cần phải thiết lập các biện pháp linh hoạt và hỗ trợ chuyển đổi để đối mặt với thách thức ngày càng phức tạp trong quản lý đất đai. Thêm vào đó, sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình quy hoạch sẽ giúp đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra phản ánh đúng nhu cầu và mong muốn của cộng đồng địa phương.

Tóm lại, tương lai của quyền sử dụng đất yêu cầu sự đổi mới và hài hòa giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, và môi trường. Chúng ta cần thiết lập những chiến lược chặt chẽ và bền vững để đảm bảo rằng quyền sử dụng đất được quản lý một cách có trách nhiệm, bảo vệ lợi ích cộng đồng và bảo tồn tài nguyên môi trường cho thế hệ tương lai.

6. Kết luận

Có thể thấy, khái niệm quyền sử dụng đất là gì và các quy định liên quan đến từng cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định rất rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Đây chính là thước đo, cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan. Khi sử dụng đất, khách hàng cần tìm hiểu kỹ những quy định này để khai thác đất đúng mục đích, đúng chức năng. Meyhomes Capital chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn về một số quyền sử dụng đất để các bạn tham khảo.

Tin tức liên quan

Decor title
Bạn hãy cân nhắc chọn mua loại đất phù hợp với mục tiêu mua đất của bản thân
Bật mí kinh nghiệm mua đất đầu tư tốt nhất giúp sinh lời từ lần đầu tiên

Nắm rõ những kinh nghiệm mua đất đầu tư giúp bạn có được kim chỉ nam để định giá mảnh đất. Hơn nữa, điều này giúp bạn tránh những rủi ro như mua nhầm loại đất đai, mua đất chuẩn bị quy hoạch,.. Đặc biệt đối với những người mới muốn tiếp cận với hình […]

Vị trí là một trong những yếu tố hàng đầu khi cân nhắc có nên mua biệt thự biển Phú Quốc
Có nên mua biệt thự biển Phú Quốc

Có nên mua biệt thự biển Phú Quốc? Đây là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn với khả năng sinh lời hiệu quả từ tiềm năng phát triển của ngành du lịch và hưởng lợi từ các chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, phân khúc biệt thự ven biển vẫn tồn nhiều […]

Vị trí là yếu tố có sự ảnh hưởng lớn đến giá trị của sản phẩm bất động sản nói chung và shophouse nói riêng
Tại sao nên đầu tư shophouse Phú Quốc

Tại sao nên đầu tư shophouse Phú Quốc? Hình thức đầu tư này có tiềm năng sinh lời vượt trội với đa dạng nguồn kinh tế dài hạn và bền vững từ việc cho thuê hoặc tự kinh doanh. Nhà đầu tư cần cân nhắc các yếu tố về vị trí, thiết kế, tiện ích […]

Vị trí và hình thức biệt thự là hai yếu tố quan trọng khi quyết định nên mua biệt thự ở đâu
Nên mua biệt thự ở đâu tại Phú Quốc – Phân tích theo góc nhìn chuyên gia

Việc quyết định nên mua biệt thự ở đâu tại Phú Quốc được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trên thực tế, kênh đầu tư sản phẩm bất động sản này vẫn luôn “hot” bởi tiềm năng của nó mang lại từ hạ tầng phát triển du lịch biển và các chính sách thu hút […]

Chuyển đổi quyền sử dụng đất thổ cư là một trong những loại hình mua bán đất
Mua đất thổ cư cần chú ý những gì?

Mua đất thổ cư cần chú ý những gì? Đây là vấn đề có nhiều người quan tâm. Bất động sản là một loại tài sản có giá trị cao vì vậy nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về vị trí, địa chất và vấn đề pháp lý của bất […]

Nên mua đất thời điểm nào trong năm? – Điều mà các chuyên gia không muốn cho bạn biết

Nên mua đất thời điểm nào trong năm? Đưa ra quyết định xuống tiền hợp lý tại thời điểm cụ thể có thể cho nhà đầu tư sở hữu bất động sản với mức giá hời. Một số thời điểm, người mua có thể tiếp cận mức giá tốt của đất đai như thời điểm […]

Dù có nhiều tiềm năng nhưng nhà đầu tư vẫn cần phải chú ý các rủi ro về pháp lý
Nên đầu tư đất khu vực nào Phú Quốc

Nên đầu tư đất khu vực nào là mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Đảo Ngọc được đánh giá là kênh sinh lời tiềm năng trong thị trường bất động sản. Điều này bắt nguồn từ tiềm năng phát triển các ngành du lịch và kinh tế biển. Tuy nhiên, nhà đầu tư […]

Đầu tư vào kênh mua nhà cho bạn dòng tiền hàng tháng
Nên mua nhà hay mua đất đầu tư? Kênh đầu tư nào an toàn và hiệu quả

Có nhiều yếu tố quyết định nên mua nhà hay mua đất đầu tư, mỗi kênh lại có những ưu điểm và hạn chế nhất định mà người mua cần xem xét và đánh giá để đảm bảo khả năng sinh lời. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quát và […]

Giá bán đất nông nghiệp 50 năm có nhiều mức giá phù hợp với đa dạng ngân sách người mua
Quy trình, Thủ tục Bán đất nông nghiệp 50 năm

Việc bán đất nông nghiệp 50 năm là hình thức đầu cơ phổ biến của nhiều nhà bất động sản. Đây là loại đất có khả năng thanh khoản dễ dàng giúp cho những người đầu tư có khả năng linh động vốn cho các khoản đầu tư khác. Bạn có thể tham khảo những […]