Huyện đảo Phú Quốc đang tiến rất nhanh tới mục tiêu trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước. Vậy đâu sẽ là đô thị trung tâm khi Phú Quốc lên Thành phố?

Đăng ký

nhận thông tin

Bạn đã đăng ký
nhận thông tin thành công

Đóng